Απλός προϋπολογισμός

Αυτός ο μηνιαίος προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άτομο αναζητά έναν εύκολο τρόπο παρακολούθησης των χρημάτων του. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να εισαγάγετε το εισόδημα και τις δαπάνες στους προσαρμόσιμους πίνακες και θα παρακολουθήσετε το Excel να κάνει τα υπόλοιπα.

Excel

Λήψη
Απλός προϋπολογισμός