Απόδειξη με αυτόματη αρίθμηση (3 ανά σελίδα)

Αυτό το πρότυπο περιέχει αποδείξεις με αύξουσα αρίθμηση. Για να αλλάξετε τον αριθμό εκκίνησης, κάντε δεξιό κλικ στον αριθμό της πρώτης απόδειξης, επιλέξτε "Επεξεργασία πεδίου", επιλέξτε "Επιλογές" και στο πλαίσιο "Κωδικοί πεδίου", επεξεργαστείτε τον αριθμό μετά το \r (δηλ. σε \r 201). Πατήστε CTRL+A για να επιλέξετε όλες τις αποδείξεις και, στη συνέχεια, πατήστε F9 για να ενημερώσετε την αρίθμηση.

Word

Λήψη
Απόδειξη με αυτόματη αρίθμηση (3 ανά σελίδα)