Απόδειξη (με εκκίνηση αρίθμησης από 1001, 3 ανά σελίδα)

Αυτό το πρότυπο περιέχει αποδείξεις με αύξουσα αρίθμηση. Για να αλλάξετε τον αριθμό εκκίνησης, κάντε δεξιό κλικ στον αριθμό της πρώτης απόδειξης, επιλέξτε "Επεξεργασία πεδίου", επιλέξτε "Επιλογές" και στο πλαίσιο "Κωδικοί πεδίου", επεξεργαστείτε τον αριθμό μετά το \r (δηλ. σε \r 201). Πατήστε CTRL+A για να επιλέξετε όλες τις αποδείξεις και, στη συνέχεια, πατήστε F9 για να ενημερώσετε την αρίθμηση.

Word

Απόδειξη (με εκκίνηση αρίθμησης από 1001, 3 ανά σελίδα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Απόδειξη με αυτόματη αρίθμηση (3 ανά σελίδα) Word
Απόδειξη πώλησης (θέμα κλιμακωτό μπλε) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας