Απόθεμα αποθήκης

Αυτό το πρότυπο επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να διατηρούν θέσεις αποθήκευσης αποθεμάτων μέσα σε μια αποθήκη. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα εκτύπωσης μιας λίστας επιλογών, προσθήκης σημαίας όταν φτάσει η στιγμή εκ νέου παραγγελίας, ανάκτησης πληροφοριών σε συγκεκριμένες θέσεις αποθήκευσης και παρακολούθησης της αξίας αποθέματος.

Excel

Λήψη
Απόθεμα αποθήκης