Απόθεμα αποθήκης

Αυτό το πρότυπο επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να διατηρούν θέσεις αποθήκευσης αποθεμάτων μέσα σε μια αποθήκη. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα εκτύπωσης μιας λίστας επιλογών, προσθήκης σημαίας όταν φτάσει η στιγμή εκ νέου παραγγελίας, ανάκτησης πληροφοριών σε συγκεκριμένες θέσεις αποθήκευσης και παρακολούθησης της αξίας αποθέματος.

Excel

Απόθεμα αποθήκης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων Excel
Αναφορά ημερήσιων πωλήσεων Excel
Λίστα εξοπλισμού Excel
Απόθεμα εξοπλισμού εργαζομένων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας