Απόθεμα εξοπλισμού εργαζομένων

Αυτό το πρότυπο αποθέματος επιτρέπει την παρακολούθηση του εξοπλισμού, των ατόμων στα οποία έχει εκχωρηθεί, καθώς και της χρονικής διάρκειας της εκχώρησης. Η μορφοποίηση υπό όρους σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα τους εργαζόμενους ο εξοπλισμός των οποίων ενδεχομένως να απαιτεί αναβάθμιση, βάσει καθορισμένων χρονικών περιόδων. Πολύ χρήσιμο!

Excel

Απόθεμα εξοπλισμού εργαζομένων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων Excel
Λίστα αποθεμάτων με επισήμανση νέας παραγγελίας Excel
Αναφορά ημερήσιων πωλήσεων Excel
Λίστα εξοπλισμού Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας