Αρχείο καταγραφής αποστάσεων και αναφορά εξόδων

Χρησιμοποιήστε αυτό το προσβάσιμο πρότυπο φόρμας καταγραφής και αποζημίωσης, για να αναφέρετε την απόσταση σε χιλιόμετρα που διανύσατε για επαγγελματικούς σκοπούς. Η συνολική απόσταση σε χιλιόμετρα και το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζονται για εσάς, ώστε να μπορείτε να τα υποβάλλεται ως αναφορά εξόδων.

Excel

Αρχείο καταγραφής αποστάσεων και αναφορά εξόδων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας