Αρχείο καταγραφής κλήσεων πωλήσεων και ατζέντα

Παραμείνετε οργανωμένοι και αποτελεσματικοί χρησιμοποιώντας αυτό το προσβάσιμο πρότυπο κλήσεων πωλήσεων για να παρακολουθείτε τις κλήσεις πωλήσεων, με φύλλα εργασίας για τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών και λίστα ελέγχου κλήσης πωλήσεων.

Excel

Λήψη
Αρχείο καταγραφής κλήσεων πωλήσεων και ατζέντα