Αρχείο παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης

Καταγράψτε τις τιμές αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παλμών, και αυτό το προσβάσιμο πρότυπο θα δημιουργήσει ένα γράφημα οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων, έτσι ώστε να μπορείτε να αναλύσετε τις μετρήσεις σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Excel

Αρχείο παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας