Αρχείο παρουσίας σπουδαστών

Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το εύχρηστο πρότυπο για να παρακολουθούν τις παρουσίες όλων των σπουδαστών τους κατά μήνα και έτος. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες.

Excel

Λήψη
Αρχείο παρουσίας σπουδαστών