Αρχείο παρουσίας σπουδαστών

Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το εύχρηστο πρότυπο για να παρακολουθούν τις παρουσίες όλων των σπουδαστών τους κατά μήνα και έτος. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες.

Excel

Αρχείο παρουσίας σπουδαστών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας