Βαθμολόγιο

Οι καθηγητές μπορούν να ξεκινήσουν προσθέτοντας απλώς τα ονόματα των μαθητών, τις εργασίες και τις βαθμολογίες. Το Excel υπολογίζει τους συνολικούς βαθμούς, τα ποσοστά και την αλφαβητική κλίμακα αξιολόγησης για λογαριασμό σας. Περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες. Αυτό το πρότυπο περιέχει μακροεντολές που έχουν επικυρωθεί από τη Microsoft. Για την πλήρη λειτουργία του προτύπου, πατήστε "Ενεργοποίηση μακροεντολών" όταν σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης.

Excel

Βαθμολόγιο

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας