Βασικά εισιτήρια

Αυτό το βασικό πρότυπο εισιτηρίου σάς εξοικονομεί χρόνο όταν χρειάζεται να δημιουργήσετε εισιτήρια για ένα συμβάν με σύντομη ειδοποίηση. Έχει σχεδιαστεί με οδηγούς περικοπής, έτσι ώστε να μπορείτε να το εκτυπώσετε σε οποιοδήποτε εύκαιρο χαρτί, να το χρησιμοποιήσετε ως έχει ή να το προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα θέματα του Word. Κάντε όλα τα εισιτήρια ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ, ορατά στην Κεντρική καρτέλα της Κορδέλας.

Word

Βασικά εισιτήρια

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας