Βασικό τιμολόγιο με τιμή μονάδας

Προσαρμόστε αυτό το απλό πρότυπο τιμολογίου για την επιχείρησή σας. Θα υπολογίζει αυτόματα τα σύνολα γραμμής, με βάση την ποσότητα και την τιμή μονάδας, καθώς επίσης και το γενικό σύνολο.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Βασικό τιμολόγιο με τιμή μονάδας