Βιβλίο εργασίας με αναφορά στην Κορδέλα του SharePoint Server

Βρείτε τη νέα θέση των εντολών του SharePoint Server 2007 στον SharePoint Server 2010. Αυτό το βιβλίο εργασίας του Excel περιέχει πίνακες που παραθέτουν σε λίστα τις προηγούμενες εντολές και εμφανίζουν το σημείο όπου βρίσκονται αυτές οι εντολές στον SharePoint Server 2010.

Excel

Βιβλίο εργασίας με αναφορά στην Κορδέλα του SharePoint Server

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας