Βιογραφικό (λωρίδα χρόνου)

Χρησιμοποιήστε αυτό το βιογραφικό όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια λωρίδα χρόνου για να τακτοποιήσετε τις πληροφορίες σας.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Βιογραφικό (λωρίδα χρόνου)