Βιογραφικό σημείωμα (απλό σχέδιο)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Βιογραφικό σημείωμα (απλό σχέδιο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Επιστολή (απλό σχέδιο) Word
Έκθεση (απλό σχέδιο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας