Βιογραφικό σημείωμα (απλό σχέδιο)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Λήψη
Βιογραφικό σημείωμα (απλό σχέδιο)