Βιογραφικό σημείωμα (λειτουργική σχεδίαση)

Μια απλή σχεδίαση για ένα λειτουργικό βιογραφικό σημείωμα που δίνει στο έγγραφό σας επαγγελματική εμφάνιση. Χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λίστα συστάσεων και τις συνοδευτικές επιστολές για να έχετε ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Βιογραφικό σημείωμα (λειτουργική σχεδίαση)