Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία (θέμα Median)

Ένα προσβάσιμο μοντέρνο πρότυπο βιογραφικού σημειώματος με ελκυστικό χρωματικό συνδυασμό και σώμα κειμένου με εσοχές. Περιλαμβάνει ένα μενού "Γρήγορα τμήματα", για να επιλέξετε μια κεφαλίδα με ή χωρίς φωτογραφία. Κάντε αναζήτηση για τη σχεδίαση "Median", για να βρείτε πρόσθετα πρότυπα που ταιριάζουν.

Word

Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία (θέμα Median)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας