Βιογραφικό σημείωμα (σχέδιο με διαγραμμίσεις)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Βιογραφικό σημείωμα (σχέδιο με διαγραμμίσεις)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας