Βιογραφικό σημείωμα (σχέδιο με διαγραμμίσεις)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Βιογραφικό σημείωμα (σχέδιο με διαγραμμίσεις)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Βιογραφικό σημείωμα (έγχρωμο) Word
Βιογραφικό (διαχρονικό σχέδιο) Word
Χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο) Word
Βιογραφικό σημείωμα Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας