Γράφημα ανάπτυξης μωρού

Παρακολουθήστε την ανάπτυξη του μωρού σας με αυτό το πρότυπο που περιλαμβάνει ένα φύλλο εργασίας για την καταγραφή του ύψους και του βάρους καθώς και ένα γράφημα που δείχνει την εξέλιξη της ανάπτυξης του μωρού με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Γράφημα ανάπτυξης μωρού

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας