Γράφημα εξόδου κατασκευής

Καταγράψτε τα καθημερινά δεδομένα εξόδου και δείτε μια οπτική αναπαράσταση αυτών των δεδομένων σε ένα γράφημα ράβδων. Αυτό το προσβάσιμο πρότυπο σάς επιτρέπει να δείτε τον τρόπο διακύμανσης της παραγωγής με την πάροδο του χρόνου.

Excel

Γράφημα εξόδου κατασκευής

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας