Γραφικό SmartArt με εικόνες σε κόκκινο φόντο

Αυτό το επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο περιλαμβάνει τρεις φθινοπωρινές φωτογραφίες με λεζάντες. Στο παράθυρο σημειώσεων περιλαμβάνονται πλήρεις οδηγίες για την αναπαραγωγή αυτής της διαφάνειας.

PowerPoint

Λήψη
Γραφικό SmartArt με εικόνες σε κόκκινο φόντο