Δήλωση κέρδους και ζημίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δημιουργήσετε μια περιεκτική δήλωση κέρδους και ζημίας για την εταιρεία σας. Υπολογίζει αυτόματα το ποσοστό μεταβολής από την προηγούμενη περίοδο και τον προϋπολογισμό. Η μορφοποίηση υπό όρους παρέχει οπτικές ενδείξεις σε περιοχές που χρειάζονται προσοχή.

Excel

Δήλωση κέρδους και ζημίας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας