Δήλωση κέρδους και ζημίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δημιουργήσετε μια περιεκτική δήλωση κέρδους και ζημίας για την εταιρεία σας. Υπολογίζει αυτόματα το ποσοστό μεταβολής από την προηγούμενη περίοδο και τον προϋπολογισμό. Η μορφοποίηση υπό όρους παρέχει οπτικές ενδείξεις σε περιοχές που χρειάζονται προσοχή.

Excel

Λήψη
Δήλωση κέρδους και ζημίας