Δήλωση κέρδους και ζημίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δημιουργήσετε μια περιεκτική δήλωση κέρδους και ζημίας για την εταιρεία σας. Υπολογίζει αυτόματα το ποσοστό μεταβολής από την προηγούμενη περίοδο και τον προϋπολογισμό. Η μορφοποίηση υπό όρους παρέχει οπτικές ενδείξεις σε περιοχές που χρειάζονται προσοχή.

Excel

Δήλωση κέρδους και ζημίας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Εμπορικό τιμολόγιο Excel
Κατάσταση χρέωσης Excel
Τιμολόγιο (διαχρονικό) Word
Επαγγελματικό τιμολόγιο (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας