Δήλωση ταμειακής ροής

Αναλύστε ή προβάλετε την ταμειακή ροή της επιχείρησής σας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες με αυτό το πρότυπο. Τα γραφήματα sparkline, η μορφοποίηση υπό όρους και η ευκρινής σχεδίαση, το κάνουν χρήσιμο και εκπληκτικό.

Excel

Δήλωση ταμειακής ροής

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Κατάσταση χρέωσης Excel
Μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός Excel
Προϋπολογισμός τάσεων εξόδων Excel
Αποτελέσματα χρήσεως Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας