Δήλωση ταμειακής ροής

Αναλύστε ή προβάλετε την ταμειακή ροή της επιχείρησής σας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες με αυτό το πρότυπο. Τα γραφήματα sparkline, η μορφοποίηση υπό όρους και η ευκρινής σχεδίαση, το κάνουν χρήσιμο και εκπληκτικό.

Excel

Λήψη
Δήλωση ταμειακής ροής