Δημιουργία λίστας

Χρησιμοποιήστε όσες φορές θέλετε αυτό το εύχρηστο πρότυπο λίστας για να παρακολουθήσετε μια λίστα στοιχείων με ημερομηνίες και σημειώσεις.

Excel

Δημιουργία λίστας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας