Δημιουργία λίστας

Χρησιμοποιήστε όσες φορές θέλετε αυτό το εύχρηστο πρότυπο λίστας για να παρακολουθήσετε μια λίστα στοιχείων με ημερομηνίες και σημειώσεις.

Excel

Δημιουργία λίστας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Λίστα ελέγχου γάμου (υδατογραφία) Word
Κατάλογος σπουδαστών Excel
Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας