Διάγραμμα πίνακα

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Διάγραμμα πίνακα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας