Διάγραμμα πίνακα

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Διάγραμμα πίνακα

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας