Διάγραμμα πυραμίδας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Διάγραμμα πυραμίδας