Διάγραμμα ροής διαδικασίας για βασικό διάγραμμα ροής

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο διαγράμματος ροής διαδικασίας για να καταγράψετε και να απεικονίσετε τις απαιτήσεις διαδικασίας της επιχείρησής σας. Καθορίστε βήματα διαδικασίας και συνδέσεις σε μια δομημένη μορφή. Χρησιμοποιήστε προκαθορισμένες στήλες πίνακα, για να απεικονίσετε μετρικά στοιχεία διαδικασίας και μετα-δεδομένα και προσαρμόστε προσθέτοντας νέες στήλες. Στη συνέχεια, εξαγάγετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα "Εργαλεία πίνακα" στην καρτέλα "Σχεδίαση", για να δημιουργήσετε αυτόματα ένα βασικό διάγραμμα ροής. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Διάγραμμα ροής διαδικασίας για βασικό διάγραμμα ροής

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας