Διαγώνισμα με ερωτήσεις προς ανάπτυξη

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν γρήγορα αυτό το πρότυπο διαγωνίσματος με ερωτήσεις προς ανάπτυξη και χώρο για τις απαντήσεις των μαθητών. Το πρότυπο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί, για να ταιριάζει σε μια πληθώρα τυπικών μεγεθών χαρτιού (επιστολή, legal, executive, κάρτα κ.λπ.). Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Διαγώνισμα με ερωτήσεις προς ανάπτυξη

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας