Διαγώνισμα πολλαπλής επιλογής (4 απαντήσεων)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Διαγώνισμα πολλαπλής επιλογής (4 απαντήσεων)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας