Διαγώνισμα πολλαπλής επιλογής (4 απαντήσεων)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Διαγώνισμα πολλαπλής επιλογής (4 απαντήσεων)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας