Διαγώνισμα πολλαπλής επιλογής (4 απαντήσεων)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Διαγώνισμα πολλαπλής επιλογής (4 απαντήσεων)