Διαφάνεια οργανογράμματος εικόνας (πολλά χρώματα σε μαύρο), ευρεία οθόνη

Γνωρίστε τους συνεργάτες σας χρησιμοποιώντας αυτό το οργανόγραμμα, στο οποίο οι φωτογραφίες των υπαλλήλων στην ιεραρχία εμφανίζονται σε ορθογώνια πλαίσια. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Λήψη
Διαφάνεια οργανογράμματος εικόνας (πολλά χρώματα σε μαύρο), ευρεία οθόνη