Διαφάνεια οργανογράμματος με κυκλικές εικόνες (λευκό σε μπλε φόντο), ευρεία οθόνη

Δείτε τα στοιχεία των υπαλλήλων της εταιρείας σας με αυτό το οργανόγραμμα που εμφανίζει τις εικόνες τους σε κυκλικά πλαίσια στην ιεραρχία. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Διαφάνεια οργανογράμματος με κυκλικές εικόνες (λευκό σε μπλε φόντο), ευρεία οθόνη

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας