Διαφάνεια οργανογράμματος με κυκλικές εικόνες (λευκό σε μπλε φόντο), ευρεία οθόνη

Δείτε τα στοιχεία των υπαλλήλων της εταιρείας σας με αυτό το οργανόγραμμα που εμφανίζει τις εικόνες τους σε κυκλικά πλαίσια στην ιεραρχία. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Λήψη
Διαφάνεια οργανογράμματος με κυκλικές εικόνες (λευκό σε μπλε φόντο), ευρεία οθόνη