Διαφάνεια οργανογράμματος οριζόντιας ιεραρχίας (πολύχρωμο σε λευκό, ευρείας οθόνης)

Δείτε τη δομή αναφοράς σε μια οριζόντια διάταξη οργανογράμματος με ιεραρχία από αριστερά προς τα δεξιά. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Διαφάνεια οργανογράμματος οριζόντιας ιεραρχίας (πολύχρωμο σε λευκό, ευρείας οθόνης)