Διαφάνεια οργανογράμματος οριζόντιας ιεραρχίας (πολύχρωμο σε λευκό, ευρείας οθόνης)

Δείτε τη δομή αναφοράς σε μια οριζόντια διάταξη οργανογράμματος με ιεραρχία από αριστερά προς τα δεξιά. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Διαφάνεια οργανογράμματος οριζόντιας ιεραρχίας (πολύχρωμο σε λευκό, ευρείας οθόνης)

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας