Διαφάνεια SmartArt διεργασίας αυξανόμενου κύκλου (γκρι και μπλε σε μαύρο), ευρείας οθόνης

Οι κύκλοι σε αυτό το SmartArt θα γεμίσουν με χρώμα καθώς τα βήματα προοδεύουν από τα αριστερά προς τα δεξιά. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Διαφάνεια SmartArt διεργασίας αυξανόμενου κύκλου (γκρι και μπλε σε μαύρο), ευρείας οθόνης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας