Διαφάνεια SmartArt διεργασίας βέλους κύκλου (μπλε-πράσινο σε μαύρο), ευρείας οθόνης

Αυτό το πρότυπο SmartArt απεικονίζει μια διεργασία χρησιμοποιώντας βέλη κυκλικού σχήματος που ρέουν από το ένα βήμα στο άλλο και τονίζουν τις περιγραφές κειμένου σας. (Ευρεία οθόνη, μορφή 16X9)

PowerPoint

Διαφάνεια SmartArt διεργασίας βέλους κύκλου (μπλε-πράσινο σε μαύρο), ευρείας οθόνης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας