Διαφάνεια SmartArt διεργασίας τυχαίου προς αποτελέσματος (πράσινο σε μαύρο), ευρείας οθόνης

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο SmartArt για να παρουσιάσετε την εξέλιξη μιας διεργασίας - από το στάδιο ανταλλαγής ιδεών σε ένα αποτέλεσμα με συσχετιζόμενες εργασίες. (Ευρεία οθόνη, μορφή 16X9)

PowerPoint

Λήψη
Διαφάνεια SmartArt διεργασίας τυχαίου προς αποτελέσματος (πράσινο σε μαύρο), ευρείας οθόνης