Διαφάνεια SmartArt διεργασίας τυχαίου προς αποτελέσματος (πράσινο σε μαύρο), ευρείας οθόνης

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο SmartArt για να παρουσιάσετε την εξέλιξη μιας διεργασίας - από το στάδιο ανταλλαγής ιδεών σε ένα αποτέλεσμα με συσχετιζόμενες εργασίες. (Ευρεία οθόνη, μορφή 16X9)

PowerPoint

Διαφάνεια SmartArt διεργασίας τυχαίου προς αποτελέσματος (πράσινο σε μαύρο), ευρείας οθόνης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας