Διαφάνεια SmartArt κατακόρυφης λίστας εικόνων (πολύχρωμο σε λευκό), ευρείας οθόνης

Εισαγάγετε τις εικόνες σας για κάθε ομάδα πληροφοριών που θέλετε να περιγράψετε σε αυτό το γραφικό SmartArt μιας διεργασίας. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Διαφάνεια SmartArt κατακόρυφης λίστας εικόνων (πολύχρωμο σε λευκό), ευρείας οθόνης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση γήινων τόνων (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Παρουσίαση με ιατρική σχεδίαση (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση περιγράμματος επιφάνειας κτιρίου (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας