Διαφάνεια SmartArt κατακόρυφης λίστας εικόνων (πολύχρωμο σε λευκό), ευρείας οθόνης

Εισαγάγετε τις εικόνες σας για κάθε ομάδα πληροφοριών που θέλετε να περιγράψετε σε αυτό το γραφικό SmartArt μιας διεργασίας. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Διαφάνεια SmartArt κατακόρυφης λίστας εικόνων (πολύχρωμο σε λευκό), ευρείας οθόνης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας