Διαφάνεια SmartArt κατακόρυφης λίστας εικόνων (πολύχρωμο σε λευκό), ευρείας οθόνης

Εισαγάγετε τις εικόνες σας για κάθε ομάδα πληροφοριών που θέλετε να περιγράψετε σε αυτό το γραφικό SmartArt μιας διεργασίας. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Διαφάνεια SmartArt κατακόρυφης λίστας εικόνων (πολύχρωμο σε λευκό), ευρείας οθόνης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας