Διαφάνεια SmartArt συνεχούς λίστας εικόνων (πολύχρωμο σε μαύρο), ευρείας οθόνης

Προσαρμόστε αυτό το SmartArt εισάγοντας εικόνες και τίτλους κάθε ομάδας πληροφοριών που θέλετε να παρουσιάσετε. (Πρότυπο ευρείας οθόνης, μορφή 16X9)

PowerPoint

Λήψη
Διαφάνεια SmartArt συνεχούς λίστας εικόνων (πολύχρωμο σε μαύρο), ευρείας οθόνης