Διαφάνεια SmartArt φθίνουσας λίστας αποκλεισμού (πολύχρωμο σε γκρι), ευρείας οθόνης

Αυτό το πρότυπο SmartArt εμφανίζει έγχρωμες ράβδους για κάθε βήμα διεργασίας που θέλετε να περιγράψετε. Οι εργασίες ενός βήματος εμφανίζονται κατακόρυφα στη ράβδο. (Ευρεία οθόνη, μορφή 16X9)

PowerPoint

Λήψη
Διαφάνεια SmartArt φθίνουσας λίστας αποκλεισμού (πολύχρωμο σε γκρι), ευρείας οθόνης