Διαφάνειες με σχέδια πεπιεσμένων φύλλων

Τα σχέδια διαφάνειας αυτού του προτύπου περιλαμβάνουν δύο κλαδιά και φύλλα σε ένα φόντο πέτρας. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

PowerPoint

Διαφάνειες με σχέδια πεπιεσμένων φύλλων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας