Διαφημιστική ταχυδρομική κάρτα

Προσαρμόστε αυτό το πρότυπο ταχυδρομικής κάρτας για τις προσωπικές σας εκδηλώσεις ή την εκδήλωση της μικρής επιχείρησής σας. Απλώς χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα χρώματα και θέματα του Word, και προσθέστε δικές σας πληροφορίες και φωτογραφίες. Οι εκτυπώσιμες γραμμές κοπής διευκολύνουν την εκτύπωση και την κοπή αυτών των ταχυδρομικών καρτών σε οποιοδήποτε χαρτί διαθέτετε. Περιλαμβάνει εμπρός και πίσω όψη για δύο κάρτες 4X6" ανά πρότυπο.

Word

Διαφημιστική ταχυδρομική κάρτα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας