Εβδομαδιαία αναφορά δραστηριότητας πωλήσεων

Ένας πωλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πρότυπο για να παρακολουθεί τη δραστηριότητά τους στις πωλήσεις για μια συγκεκριμένη εβδομάδα έναντι κάποιου στόχου. Απλώς καταχωρίστε τα ποσά στα προσαρμοζόμενα πλαίσια πωλήσεων για συγκεκριμένες ημέρες και θα είστε έτοιμοι να υποβάλετε την αναφορά σας στον προϊστάμενό σας στο τέλος της εβδομάδας.

Excel

Εβδομαδιαία αναφορά δραστηριότητας πωλήσεων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας