Εβδομαδιαίο αρχείο παρουσιών

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Εβδομαδιαίο αρχείο παρουσιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Βασικά εισιτήρια Word
Προγραμματισμός πάρτι Excel
Ημερήσια διάταξη σύσκεψης Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας