Εβδομαδιαίο αρχείο παρουσιών

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Λήψη
Εβδομαδιαίο αρχείο παρουσιών