Εβδομαδιαίο αρχείο παρουσιών

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Εβδομαδιαίο αρχείο παρουσιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας