Εβδομαδιαίο πρόγραμμα για βάρδιες υπαλλήλων

Σχεδιάστε το πρόγραμμα εργασίας της εταιρείας σας με αυτό το προσβάσιμο πρότυπο που καλύπτει βάρδιες 8 ωρών για 6 υπαλλήλους σε 7 ημέρες. Αναθέστε καθήκοντα και οι συνολικές ώρες ανά ημέρα υπολογίζονται αυτόματα.

Excel

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα για βάρδιες υπαλλήλων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας