Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου

Διαχειριστείτε ευκολότερα το χρόνο σας χάρη σε αυτό το έξυπνο πρότυπο. Συμπεριλάβετε κάθε έργο και παρακολουθήστε την πρόοδό σας μέσω ράβδων δεδομένων. Κάντε διπλό κλικ σε ένα συγκεκριμένο έργο για να δείτε ή να εισαγάγετε σχετικές εργασίες. Με κάθε εργασία που ολοκληρώνετε θα πλησιάζετε στην ολοκλήρωση του έργου σας.

Excel

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Λίστα ελέγχου γάμου (υδατογραφία) Word
Παρακολούθηση συμμετοχής υπαλλήλων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας