Εβδομαδιαίο φοιτητικό πρόγραμμα

Με αυτό το κομψό πρότυπο, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να εισαγάγουν στοιχεία στη σωστή υποδοχή χρόνου/ημέρας, να ορίσουν προτεραιότητα και είναι έτοιμοι. Δημιουργήστε μια νέα καρτέλα για κάθε εβδομάδα και χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να υποδείξετε ότι το στοιχείο έχει ολοκληρωθεί.

Excel

Εβδομαδιαίο φοιτητικό πρόγραμμα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας