Εβδομαδιαίο φύλλο κατανομής χρόνου (8 1/2 x 11, κατακόρυφος προσανατολισμός)

Αυτό το προσβάσιμο φύλλο κατανομής χρόνου μπορεί να συμπληρώνεται από τους υπαλλήλους κάθε εβδομάδα, ώστε να καταγράφουν τις κανονικές ώρες, τις ώρες υπερωριών, τις ώρες ασθενείας και τις ώρες διακοπών τους. Τα σύνολα υπολογίζονται αυτόματα.

Excel

Εβδομαδιαίο φύλλο κατανομής χρόνου (8 1/2 x 11, κατακόρυφος προσανατολισμός)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας