Ειδοποίηση σε μισθωτή για την εκτέλεση επισκευών (επιστολή φόρμας)

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιστολή για να υποδείξουν στον μισθωτή να κάνει επιδιορθώσεις στην ενοικιαζόμενη ιδιοκτησία. Το πρότυπο παραθέτει τις επιδιορθώσεις που πρέπει να γίνουν και αναφέρεται στη συμφωνίας μίσθωσης. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Ειδοποίηση σε μισθωτή για την εκτέλεση επισκευών (επιστολή φόρμας)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας