Εκμάθηση τύπων

Αν είστε νέοι χρήστες του Excel ή ακόμη και αν έχετε κάποια εμπειρία με αυτό, μπορείτε να δείτε τους συνηθέστερους τύπους του Excel σε αυτή την περιήγηση. Μέσω πραγματικών παραδειγμάτων και χρήσιμων οπτικών στοιχείων, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τους τύπους Sum, Count, Average και Vlookup σαν επαγγελματίας. Έχετε υπόψη ότι αυτό το πρότυπο ισχύει μόνο για τα Excel 2013 και 2016 για Windows.

Excel

Εκμάθηση τύπων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας