Εκπαιδευτική παρουσίαση: Γενική

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Εκπαιδευτική παρουσίαση: Γενική

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2013-2014 (Αύγουστος) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας