Εκπαιδευτική παρουσίαση μαθηματικών με το σύμβολο π (ευρεία οθόνη)

Αυτό το σχέδιο εκπαιδευτικού προτύπου περιέχει το σύμβολο π και λειτουργεί καλά για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς μαθηματικών και άλλους στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στον χώρο των επιχειρήσεων. Αυτό το προσβάσιμο πρότυπο παρουσίασης περιέχει πολλές διατάξεις διαφανειών σε μορφή ευρείας οθόνης (16x9) και περιλαμβάνει ένα δείγμα γραφήματος που μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα.

PowerPoint

Εκπαιδευτική παρουσίαση μαθηματικών με το σύμβολο π (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας